“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

PAROHIA SFÂNTUL DUMITRU GENOVA - PELERINAJ ÎN ŢARĂ SFÂNTA

 

La împlinirea a cinsprezece ani de la înfiinţarea Parohiei Genova, s-a organizat spre aniversare un pelerinaj în Ţară Sfânta.

Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Siluan şi cu ajutorul Centrului de pelerinaj “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, cei patruzeci de pelerini am plecat din Genova cu emoţii, dar şi cu responsabilitate de creştini rugători pentru cei rămaşi acasă.

La Tel Aviv am fost întâmpinaţi de ghidul nostru, Maica Nicolaida, secretara Reprezentanţei Patriarhiei Ortodoxe Române de la Ierusalim, şi de şoferul Mustafa care, pe tot parcursul pelerinajului, ne-au fascinat cu bogăţia cunoştinţelor, cu modul profesional de a ne transpune cu două mii de ani în urmă şi cu multe şi plăcute surprize.

Pelerinajul s-a desfăşurat pe circuitul clasic: Bethleem, Galileea, Muntele Fericirilor, Nazaret, Cana Galileii, Ierihon, Iordan, Marea Moartă, pustiul Hozeva, Haifa, peşterile Sfântului Ilie şi ale Sfântului Ioan Botezătorul şi a culminat cu cetatea Sfânta, la Ierusalim şi cu Sfânta Liturghie slujită la Sfântul Mormânt şi împărtăşirea tuturor pelerinilor pregătiţi în prealabil pentru acest moment.

A fost un pelerinaj dumnezeiesc, ne-am întors îmbogăţiţi, înnoiţi, cu multă linişte şi pace sufletească.

Toţi pelerinii au mărturisit la încheiere că îşi doresc să repete această experienţă, semn că experientele minunate de aici au pecetluit sufletele lor.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru darul făcut. Le mulţumim în chip deosebit Maicii Nicolaida şi dragului nostru Mustafa  - pentru purtarea lor de grijă.

 

A consemnat: Preot Protopop Filip Constantin Sorin

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj la Sfântul Munte Athos

 

Din pronie dumnezeiască și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 8-13 mai 2015, un grup de trei preoți și nouă credincioși din Parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Carrara, Parohia „Sfânta  Parascheva Romana” din Gaeta și Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Legnago au uitat pentru o săptămână de grijile cotidiene in cadrul unui pelerinaj la Tesalonic și Sfântul Munte Athos. Printre obiectivele vizitate, amintim:

Tesalonic și împrejurimi: biserica Sfântului Dimitrie în care se păstrează trei sfinte moaște: Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Sfânta Muceniță Anisia și Sfântul Grigorie din Creta. Biserica Sfânta Teodora și Sfântul David în care se găsesc moaștele lor; biserica mănăstirii Sfânta Anastasia.

Athos: Din Ouranopolis, pornim cu vaporul spre  portul Iovanița. Apoi plecăm cu microbuzul la mănăstirea sârbească Hilandar, unde ajungem după doua ore. Aici ne închinăm la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Triherusa (Cea cu Trei mâini) și la mormântul Sfântului Simeon, aflat în biserică, unde în chip minunat a răsărit o viță de vie (care există și astăzi) ai cărei struguri sunt tămăduitori pentru femeile care nu pot dobândi prunci, dezlegându-le de nerodirea pântecelui. Mănăstirea Esfigmenu, unde s-a închinoviat Sfântul Grigorie Palama, marea personalitate a isihasmului și arhiepiscop al Tesalonicului. Mănăstirea bulgărească Zografu unde ne închinăm la icoana nefăcută de mână a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În naos, se păstrează o icoană a Sfântului Gheorghe, care aparținea domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt (+1504), iar în pridvor sunt pictați domnitorii Ștefan cel Mare, Alexandru Lăpușneanu și Vasile Lupu. Mănăstirea Constamonitu, în care se află icoana Maicii Domnului Odighitria, care se afla în Biserica Vlaherne din Constantinopol și care a fost dăruită mănăstirii de principesa Ana (1360). O altă icoană făcătoare de minuni este icoana  Maicii Domnului Antifonitria care, în urma rugăciunii chelarului mănăstirii, a umplut cu untdelemn un vas de trei sute de ocale. Mănăstirea Dochiaru - unde în pronaosul bisericii este pictat domnitorul Alexandru Lăpușneanu împreună cu soția sa Ruxandra și cu fiul lor Bogdan.Vizavi de intrarea în biserică se află coridorul care duce la trapeză. În partea dreaptă a coridorului, lângă trapeză, se află  icoana Maicii Domnului Grabnic-ascultătoarea. Apoi, pornim pe jos spre mănăstirea Xenofont, în care se păstrează o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și icoana Maicii Domnului Odighitria - care se afla în Mănăstirea Vatoped, dar s-a mutat în chip minunat în mănăstirea Xenofont. La amiază, pornim spre mănăstirea Vatoped. Când ajungem la această mănăstire, aflăm că aici se găsesc cele mai multe icoane ale Născătoarei, făcătoare de minuni din Sfântul Munte. Odorul cel mai de preț al mănăstirii: Sfântul Brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este singurul obiect al Maicii Domnului care se mai păstrează. Aici înnoptăm, iar a doua zi participăm la sfintele slujbe și primim un cuvânt de învățătură de la Părintele Chiril care ne atrăgea atentia să căutăm în vremurile acestea rugăciunea și trezvia. Rugăciunea luminează mintea, iar viața spirituală este ca o spirală, urcând ajungi în Rai, coborând ajungi în iad. La întrebarea unui tânăr  -"cum să întemeieze o familie?" -, părintele a răspuns: "pe biroul Maicii Domnului sunt un vraf de scrisori de la băieți buni care caută fete bune și de la fete bune care caută băieți buni".

De aici plecăm cu microbuzul spre mănăstirea Sfântul Pantelimon, în care se păstrează, într-o cameră, moaștele mai multor sfinți. Am recunoscut Rusia la Sfântul Pantelimon. Domnitorul Scarlat Calimah al Moldovei a ridicat între anii 1812-1821 din temelii actuala biserică, potrivit inscripției de deasupra intrării în pridvor. Schitul Sfântul Andrei unde se păstrează osul frunții Sf. Apostol Andrei cu bună mireasmă. Schitul Proorocului Ilie impresionează prin mărimea și frumusețea bisericii lui. În interiorul bisericii, privirea închinătorului este atrasă de uriașa catapeteasmă din lemn aurit și de raclele cu Sfinte Moaște. Mănăstirea Pantocrator  - aici se află două icoane făcătoare de minuni, cea a Maicii Domnului Gherontissa (Stareța) și cea a Sfântului Gheorghe Faneromenos (cel ce s-a arătat). În pronaos, se află pictura Deisis, cea mai mare din Sfântul Munte. Mănăstirea Stavronikita - pe iconostas, în partea dreaptă se află icoana Sfântului Nicolae, care a fost scoasă din mare cu mrejele pescarilor mănăstirii. Este lucrată în mozaic și atunci când a fost scoasă din mare avea lipită de fruntea sfântului, în locul unde astăzi se vede o rană, o scoică. Urcăm coline și coborâm vâlcele printre măslini și portocali și ajungem la mănăstirea Iviron în care se află icoana Născătoarei de Dumnezeu - Portărița. Această icoană minunată este socotită a fi cea mai vestită din întreg Sfântul Munte. Cea mai mare procesiune cu icoana se face a treia zi de Paști. În biserica mare se află o încăpere cu cele mai multe sfinte moaște expuse din Sfântul Munte. Pridvorul are cea mai complexă reprezentare a celor șapte Sinoade Ecumenice. Mănăstirea Filoteiu cu icoana Maicii Domnului Dulcea-sărutare, care are pe spatele ei Răstignirea. Mănăstirea Karakalu a fost refăcută în secolul al XVI-lea de domnitorul român Petru Rareș, când s-a construit și biserica mănăstirii între anii 1548-1563. Schitul Lacu adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului - Lacuschitiotisa. Aici am înnoptat, iar a doua zi am participat la Sfânta Liturghie. De aici am plecat cu microbuzul spre Karyes, capitala balcanică, dacă nu chiar și europeană, cu cea mai mare longevitate. Mergând pe jos, am vizitat biserica Protaton. Aici se află cea mai renumită icoană din Sfântul Munte Axion Estin. Atunci când această icoană iese din Sfântul Munte, i se acordă cinste întocmai ca unui șef de stat. Vestitul maestru Emanuel Panselin (secolul XVI) a lăsat o operă artistică nepieritoare la biserica Protaton. Mănăstirea Cutlumuș - unde se găsește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Ocrotitoare nebiruită. La chilia Panaguda a mănăstirii a trăit ultimii ani ai vieții sale Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. Am luat binecuvântare de la Părintele Gavriil, ucenicul Sfântului Paisie. La Chilia românească Sfântul Gheorghe din Kapsala am fost întâmpinați de Părintele Petroniu care ne-a servit cu apă rece, ouzo și rahat de vanilie. La această chilie poposea adeseori și Părintele Arsenie Boca. Ușa bisericii este sculptată din lemn masiv și are reprezentată pe ea harta României cu stemele voievodale. Turnul Morfono - în acest loc se afla Mănăstirea Amalfiniților, una dintre cele mai vechi mănăstiri atthonite, care a fost întemeiată în 985 de ucenicul Sfântului Atanasie, Benevento. În mănăstire louiau monahi benedictini din Amalfi, oraș aflat în Italia, la sud de Napoli. Părăsirea ei de către monahi este legată de Schisma din 1054. Din vechea mănăstire a rămas numai turnul ei. Am băut apă și dintr-un pârâiaș cu matca adâncă, ce coboară aproape vertical în mare pe la mijlocul muntelui. Acesta este aghiazma Sfântului Atanasie Athonitul. Apa pârâului are până astăzi puteri miraculoase. Mănăstirea Lavra, cea mai renumită dintre toate mănăstirile Athosului prin vechimea, bogăția și importanța ei în trecut. 60 de Sfinți ai Bisericii au trăit o perioadă de timp în mănăstire sau în schiturile și în chiliile ei. Aici se găsesc două icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, Iconoama și Kukuzelisa. Schitul Prodromu - aici am înnoptat, iar a doua zi am participat la slujbele de noapte: Miezonoptică, Utrenie și Sf. Liturghie (în sobor). Comoara cea mai prețioasă a schitului este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită Prodromița, care s-a zugrăvit singură. Am făcut o drumeție și la peștera Sfântului Atanasie Athonitul, închinându-ne la cele două altare din interiorul ei.  Mănăstirea Sfântul Pavel - în locul mănăstirii de astăzi a Sfântului Pavel se afla în antichitate templul lui Apollon. Într-o chilie sihăstrească a mănăstirii, lângă mare, a pustnicit pentru o vreme arhimandritul Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Athonitul. Deosebit de valoroasă este icoana Maicii Domnului - Oglinda - care a aparținut împărătesei Teodora. Aici am participat la slujbele de noapte: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie. Schitul Sfânta Ana unde se păstrează icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana cu Prunca Maria și piciorul stâng al Sfintei Ana la care se puteau vedea tendoanele, glezna și degetele. Candela din fața ușilor împărătești s-a mișcat de mai multe ori singură, în forma crucii (anul 2013). Sfânta Ana Mică - este alcătuită din șapte chilii și aparține de Schitul Sfânta Ana.

Concluzie: “Lumea asta întreagă, dacă se mai ține și nu cade sub blesteme e fiindcă se sprijină pe rugăciunile Muntelui Sfânt. Pe când lumea stă la adâncul nopții, culcată în moliciunea patului, în dulceața somnului și furii și răii și tâlharii blestemățesc și desfrânații se îndulcesc stricat din poftele spurcate, Muntele stă treaz și se închină și bate mătănii cu oftări” - Ieroschim. Daniil (Sandu) Tudor de la Rarău.

„Nici un alt popor ostoitor nu a făcut atâta bine pentru Athos cât au făcut românii” (Porfirii Uspenski).

Pentru reușita acestui frumos pelerinaj vreau să aduc mulțumirile mele  Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Doamnei Aurelia Dringo, responsabila Centrului de Pelerinaje, Domnului Mihail, Părintelui Ignatie, Părintelui Iezechiel - ghizii noștri pe tot parcursul pelerinajului din Grecia.

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinajul credincioşilor Parohiei „Sfânta Cruce” – Torino 2 în Ţara Sfântă

 

Din pronie dumnezeiască şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 18-25 mai 2015, un grup de patruzeci şi opt de credincioşi ai Parohiei „Sfânta Cruce “ din Torino, însoţiţi de Preotul Gabriel Burcescu, au uitat pentru o săptămână de grijile cotidiene şi, ieşind din pustiul lumii, şi-au îndreptat paşii spre locul cel mai drag sufletului oricărui credincios: Ţara Sfântă.

Cu inimi smerite, urmând pilda Mântuitorului, pelerinii au intrat în Ierusalim dornici de a gusta dulceaţa sfinţeniei acestui pământ ce a purtat cândva pe Făcătorul tuturor celor văzute şi nevăzute. Călăuziţi de harul lui Dumnezeu, credincioşii s-au închinat rând pe rând mai întâi la Biserica Sfântului Mormânt, apoi la Biserica Naşterii Domnului din Bethleeem, la Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, la locul Înălţării Domnului de pe Muntele Eleon, în Biserica Schimbării la Faţă de pe Muntele Tabor şi în celelalte locuri din traseul prestabilit, unde, cu suflete arzânde de dragostea lui Hristos, pelerinii au simţit prezenţa Domnului.

Şi cum într-un astfel de moment este important şi drumul, nu doar destinaţia, credincioşii au citit rugăciuni, pericope evanghelice şi au întreţinut atmosfera duhovnicească prin imnuri şi cântece religioase pe tot parcursul pelerinajului, animaţi de bucuria de a exprima ceea ce au simţit la întâlnirea cu sfinţenia acestor locuri.

Joi, de sărbătoarea împărătească a Înălţării, s-a săvârşit Sfânta Liturghie dis-de-dimineaţă la aşezământul românesc de la Ierihon, toţi cei prezenţi primind Sfânta Împărtăşanie, spre curăţirea sufletului şi a trupului şi spre ajutor la trăirea propriei lor înălţări. Bucuria  particulară de a sărbători în aceeaşi zi şi pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a fost amplificată de gândul că biserica noastră are hramul Înălţării Sfintei Cruci, credincioşii trăind astfel sentimentul că sunt împreună pelerini cu Sfânta Elena, care a mers în Ţara Sfântă pentru a afla lemnul Cinstitei Cruci ce aminteşte tuturor ca „nu mai suntem ai noştri, ci suntem ai lui Hristos”, după spusele Sfântului Apostol Pavel.

Har peste har s-a adăugat şi prin slujirea Sfintei Liturghii la Biserica Sfântului Mormânt în noaptea de sâmbătă spre duminică, unde fiecare în parte a simţit emoţia morţii şi învierii cu Hristos.

La întoarcere, pelerinii au fost cuprinşi de dor după cele văzute şi simţite la Ierusalim, un dor amestecat cu dorirea fericirii Ierusalimului celui ceresc, purtând în suflete pacea şi bucuria date cândva de Mântuitorul Iisus Hristos în aceste locuri ucenicilor Săi.

Atunci când mergem la Ierusalim avem tendinţa să spunem că „mergem pe urmele Mântuitorului”… Bine ar fi ca în tot timpul vieţii noastre să putem spune că suntem pe urmele Mântuitorului, lepădându-ne de noi înşine şi purtând cu răbdare crucea pe calea acestei vieţi în care avem datoria de a ne transforma tot mai mult în iubire sinceră pentru aproapele nostru, prin Cel Care ne-a iubit mai întâi (cf. I Ioan 4, 19). Amin!

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

 

PE URMELE SFINTILOR.

Pelerinaj în Grecia

 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan și cu sprijinul Centrului de Pelerinaje al Episcopiei noastre, parohia Zămislirea Maicii Domnului din Roma, La Rustica, a organizat un pelerinaj în Grecia, în perioada 18 - 23 mai 2015.

Coborând dintre nori, ni se așterne sub picioare pământul Greciei, sfințit de nevoințele mucenicilor si de sângele martirilor.

Aflăm, din mitologie, că zeii nu sunt acasă pentru că se vede vârful Olimpului. Au fost alungați, pesemne, de Sf. Cuvios Dionisie, care a zidit aici altare Sfintei Treimi. Pe acest munte înalt s-au nevoit mulți asceți. La unul din aceste locuri am ajuns și noi. Am tresărit când am văzut numele Domnului Moldovei, Stefan cel Mare și Sfânt, pe o tipsie de argint dăruita în 1498 mănăstirii. Legături de taină între sfinți.

Cu inimile pline de bucurie, plecăm spre mănăstirea Sfântului Efrem Sirul, un colț de rai, unde ne-am adâncit mintea, preț de câteva clipe, în rugăciunea: ”Doamne și Stăpânul vieții mele...”. Aici l-am găsit și pe Sf. Luca al Crimeii, cu lacrimi mari, ca boabele de rouă, izvorâte din ochii lui în ziua intrării rușilor în Crimeea. Într-un mic paraclis, o descoperim pe Sf. Irina, în fața căreia se plecau chiparoșii în timpul rugăciunii. Seara, în Tesalonic, ne-am închinat Sfântului Dimitrie, din a cărui moaște izvorăsc broboade de mir, umplând biserica de mireasmă. Închinarea și sărutarea moaștelor Sf. Vasile Mărturisitorul, Sf. Mc. David, Grigorie Palama și a Sf. Teodora din Tesalonic au fost alte prilejuri de adâncire în sine și luare aminte, de trăire și mărturisire a credinței.

O nouă zi dăruita și noi prilejuri de meditație și îndemn spre sfințenie ne pregătește cu noblețe Doamna Preoteasă Carmen, ghidul nostru. Biserica ”Rotonda”, cu hramul Sf. Gheorghe, biserica Panaghia Exia, mănăstirea Suroti, cu moaștele Sf. Cuvios Arsenie Capadocianul, ș.a. Ne-am lăsat poverile apoi la mormântul Sf. Paisie Aghioritul, mare rugător pentru noi. O mare binecuvântare s-a revărsat peste noi la bisericuța Sf. Paraschivi, în peștera de la Tempi. O icoană mare, luminoasă, străjuită de zeci de candele, ofrande de la cei tămăduiți. I-am spus muceniței durerile și doririle noastre și i-am sărutat chipul frumos, cu încredințare în ajutorul ei. Maci sângerii de-a lungul drumului salvează peisajul arid din călătoria spre Kalambaca, unde ajungem în prag de seara. Sus, la Meteore, cu cer deasupra și cer dedesubt, am retrăit bucuria Liturghiei Învierii la mănăstirea Rusanu. Moaștele Sf. Varvara și ale Sf. Pantelimon, Modest și Procopie ocrotesc de aici ținutul Tesaliei și pe cei rugători spre ei. 

Tufe de trandafiri umplu cerul unei noi dimineți. Ne-am închinat în această zi la moaștele Sf. Atanasie și Ioasaf, ctitorii Marelui Meteor, la moaștele Sf. Haralambie, de la mănăstirea Sf. Ștefan și am văzut biruința ortodoxiei de pe aceste înălțimi.

Sărbătoarea Înălțării Domnului și a Sf. Împărați Constantin și Elena ne-a acoperit în lumină în biserica Sf. Spiridon, din insula Corfu. O biserică de mir, cu pictură renascentistă. Sfântul Spiridon ne-a cuprins în dragostea lui și ne-a alungat întristările, neliniștile și spaimele. Am sărutat apoi mâinile frumoase, de împărăteasă, ale Sf. Teodora, de unde am primit ulei sfințit spre ajuror. La Patra se află capul Sf. Andreipărți din crucea pe care a fost răstignit și mormântul. Ne-am inchinat și acolo cu evlavie.

Pe insula Evia, în Nea Procopi, trupul întreg, neputrezit al Sf. Ioan Rusul este așezat într-o raclă de sticlă. Picioarele, fața, mâinile neacoperite ne descoperă sfințenia. Se disting venele, fibra mușchilor uscată, capul delicat, uscățiv, blând. Dacă nu l-ar fi înnegrit tăciunii din focul în care a fost aruncat, ai păși cu grijă ca să nu-l trezești. Apoi, la Sf. Cuv. David,”copilul Înaintemergătorului”, la mormântul și chilia părintelui Iacov Taliki au fost ale locuri de închinare și cugetare la virtuțile sfinților. 

Mănăstirea Bunei Vestiri adăpostește moaștele întregi ale Sf. Efrem cel Nou, grabnic ajutător al celor în nevoi. Lângă racla acestui mare mucenic am plâns îngenunchiați la Acatist, cerând ajutorul și mijlocirea lui către Dumnezeu. La manastirea Panaghia Macrimali se afla icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, capul Sf. Ierarh Partenie, izbăvitorul de demoni și capul Sf. Paraschivi Romana. Sf. Paraschivi ne-a întâmpinat în trei locuri ale pelerinajului nostru. 

Pe insula Eghina am petrecut ”un ceas de taină” în biserica construită de Sf. Ier. Nectarie, unde ne-am închinat la sfintele-i moaște, după care ne-am recules sufletește în chilia lui. Cei ce duc o cruce mai grea s-au așezat câteva pentru câteva clipe pe patul sfântului. Plecăm din Eghina scrutând zările cu nostalgie, de pe puntea feribotului. Priveliștea e de poveste. Ici, colo, răsar insulițe din marea albastră și blândă, pe luciul căreia dansează pescăruși albi. Este cea mai însorită zi din pelerinajul nostru, ca un sărut duios de despărțire. Ajungem la Acropole, cu semețul Panteon, și medităm lângă stânca de pe care Pavel, apostolul, chema atenienii la Adevăratul Dumnezeu. Poarta împăratului Adrian, templul lui Zeus sau templul zeiței Atena, sunt urme ale trecutului ce încap în Enciclopedii, dar Sfinții Ecaterina, Filoteia Ateniana, Grigore al V-lea și alții sunt izvoare vii, călăuze și rugători pentru cei osteniți, care ni-l fac simțit pe Hristos Domnul, Veșnicul Prezent.

Cum să poți exprima în cuvinte trăirile din locurile unde mâinile, buzele și inimile noastre au fost atinse de harul sfințitor al Domnului Hristos, prin care s-a biruit rânduiala firii?

Legături nevăzute s-au țesut între pelerinii din grupul nostru și ne-am umplut de iubire unul pentru celălalt, simțind că nu mai suntem singuri. Inimile noastre îngână, în rugăciune, nume noi: Carmen preoteasa, părintele Mihail, Mirel, Măgduța, Mirela, doamna Aurora, Lenuta, Anișoara, preoteasa Elena, Marcel, Cristi, Maria și Viorel, Violeta... și dragul nostru părinte Ilie Ursachi, căruia îi mulțumim pentru organizarea aceleași întâlniri cu sfinții. 

Slavă Ție, Doamne, și sfinților Tăi!

 

Cu dorința revederii,

Un pelerin

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici 

 

Pelerinaj Grecia parohia Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din Legnago

 

 

Din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Prea Sfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 4 -10 mai 2015, parohia noastră a organizat un pelerinaj în Grecia, unde am vizitat mai multe mănăstiri și ne-am închinat la moaștele unor sfinți foarte importanți ai Ortodoxiei, după cum urmează:

- Am vizitat orașul Tesalonic, unde ne-am închinat la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și am coborât în temnița în care a fost martirizat. Am fost de asemenea la mănăstirea "Sf. Teodora" din Tesalonic, unde ne-am închinat Sf. Moaște ale sfintei și la Sf. Moaște ale Sfântului cuvios David. În aceeași zi, am ajuns la moaștele Sfântului Grigorie Palama din biserica mitropolitană și la Sf. Ierarh Vasile Mărturisitorul din biserica "Sf. Sofia" din Tesalonic.

- A doua zi, am plecat la mănăstirea din Muntele Olimp, unde ne-am închinat Sfântului Cuvios Dionisie, ajungând și la peștera unde acesta s-a nevoit. Am vizitat apoi mănăstirea "Sf. Efrem Sirul", unde ne-am închinat mâinii Sfântului, după care am poposit la izvorul Sf. Mucenice Paraschevi de pe Valea Tembi, unde curge apă vindecătoare.

- În ziua următoare am ajuns la complexul Meteore, unde am slujit Sf. Liturghie în biserica mănăstirii Rusanu, vizitând apoi mănăstirea "Schimbarea la față" și cea a "Sf. Ștefan", unde ne-am închinat icoanei făcătoare de minuni a Sf. Sf.Mucenic Haralambie și capului Sfântului.

De aici, am plecat în insula Kefalonia, unde am vizitat bisericile în care se află icoanele Maicii Domnului, Grenaliotisa (cu crini) și Fidusa - unde vin șerpi să o cinstească.

Ziua următoare ne-am închinat sfintelor moaște ale Sf. Cuvios Gherasim al Kefaloniei și am vizitat biserica cea nouă a mănăstirii. Am ajuns apoi la Patra, unde ne-am închinat Sfântului Apostol Andrei.

Ziua următoare am ajuns în insula Corfù, unde ne-am închinat Sf. Ierarh Spiridon și Sf. Teodora Augusta. Am ajuns apoi la mănăstirea unde se află mâna Sf. Mare Mucenițe Paraschevi și a Sf. Iosif cel Sfințit din localitatea Kinopiastes și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din mănăstirea Paleocastriţa.

În ultima zi am fost în croazieră pe partea de apus a Sfântului Munte Athos, unde pe vapor au fost aduse de la mănăstirea Xenofontas mai multe Sfinte moaște printre care și capul Sf. Arhidiacon Ștefan și o bucată din lemnul Sfintei Cruci. De aici, ne-am oprit la mănăstirea Ormilia, iar spre seara am ajuns la mănăstirea Surotti, unde se află mormântul Sf. Paisie Aghioritul, unde am slujit Sf. Liturghie de noapte.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate câte ne dăruiește! Amin!

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici