“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

PELERINAJ ÎN ȚARA SFÂNTĂ

16 - 23 Ianuarie 2015

 

E minunat sentimentul că poți fi uneori atât de aproape de Dumnezeu sau că trăieşti experiența apropierii lui Dumnezeu față de tine. Or, a călca pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos poate să te facă să trăiești un astfel de sentiment și să mărturisești asemenea lui Petru pe Muntele Tabor: "Doamne, bine este nouă să fim aici!..." (Matei 17,4).

Acesta este sentimentul dominant, coborând în Grota din Bethleem unde "s-a născut Hristos, Mesia chip luminos" şi unde poți în sfârşit să rostesti, odata cu colinda: "O, ce veste minunată, în Bethleem se arată!" şi să cauți ca nu cumva să sminteşti liniştea ieslei celei dumnezeieşti. Şi-atunci cu adevărat printre lacrimi de bucurie cânți, odată plecat de acolo: "Şi la Bethleem am fost, unde s-a născut Hristos."

Mare este emotia când constați că eşti pe Câmpul Păstorilor, acolo unde îngerii din Cer au vestit la Naşterea Domnului: "Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi-ntre oameni bunăvoire" (Luca 2,14).

Apoi, mirarea continuă, constatând cum malul Iordanului este aproape neschimbat, acolo unde Mântuitorul a primit Botezul de la Ioan. Copleșitor este si să constați minunea, aceea din momentul Botezului, pe care Psalmistul o prevestește cu mult timp înainte: "...Iordanul s-a întors înapoi!" (Psalmul 113,4).

SFÂNTA CETATE

Locul cel mai sfânt pentru creştinătate este Sfântul Mormânt, "izvorul învierii noastre".

Drumul se face prin poarta oilor şi începe cu Scăldătoarea Siloamului. In limba arabă Siluan, Shiloah în limba ebraică înseamnă "trimitere" sau " trimis" (Ioan 5).

Se continuă cu Via Dolorosa, cele paisprezece stații cunoscute ca "etape ale suferințelor Mântuitorului", ajungând la Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt şi Biserica Învierii. Nu se poate ocoli Mormântul proorocului David sau casa lui Ioan Evanghelistul - locul Cinei celei de Taină.

                                       Pr. Vasile Timiş

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj la Locurile Sfinte

 

Israel: ”Pământul” pentru evrei şi “Ţara Sfântă” pentru creştini a fost pentru noi, pelerinii Parohiei Roma - Prima Porta, destinaţia binecuvântată spre care ne-am indreptat paşii timp de 7 zile, în perioada 25 Noiembrie - 2 Decembrie din acest an. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin mijlocirea Maicii Domnului, 33 de oameni au vazut si inteles că “Dumnezeu este cu noi”, că este “între noi şi pentru noi”. Găzduiţi la Aşezământul românesc de la Ierihon, pelerinii parohiei noastre au mers, şi-au umplut inima si mintea de bucurie şi de amintiri alese la Bethleem, Nazaret, Ierusalim, Galileea, Râul Iordan, la Mânăstirile Sf. Sava cel Sfinţit şi Sf. Teodosie cel Mare, Sf. Gherasim de la Iordan şi Sf. Ioan Iacob Hozevitul, pe Muntele Ispitirii, călcând pe urmele Domnului cu dorinţa sfinţirii şi înnoirii vieţii. Cuvintele sunt neputincioase şi emoţiile sunt unice pentru a tâlcui momentele de Har pe care Domnul ni le-a dăruit.

Mulţumindu-I, nu putem decât rosti: ”Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” 

 

A consemnat: pr. Gabriel Ioniţă

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj la Bari-parohia Monfalcone, protopopiatul Triveneto 1

 

 

Paşi de pelerini nordici, pe pământurile sudice ale Italiei, au purtat credincioşii din Monfacone zilele acestea. Dornici de a scăpa fie si puţin de grijile cotidiene, dar mai ales de a ne atinge de har şi de sfinţenie, am pornit la drum lung. Cale multă, timp puţin, calatorind cu avionul. La nici o oră distanţă, comunitatea română din provincia de Gorizia se închina la moaştele celui mai iubit dintre sfinţi - Sfântul Ierarh  Nicolae, mare făcător de minuni. Un pelerinaj scurt, dar cu mult folos duhovnicesc pentru mult timp de acum încolo.

 

A consemnat: Pr. Victor Budeanu

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pași de pelerin în Țara Sfântă

 

În perioada 11- 18 noiembrie 2014, un grup de credincioși ai parohiei „Nașterea Maicii Domnului”, Roma II,  au avut binecuvântata bucurie de a pași pe urmele Mântuitorului în Țara Sfântă. Din Lida, ținutul Sfântului Gheorghe, până la Hozeva, de la Bethleem până în Nazareth și Capernaum, de la Ierihon până la Ierusalim, am pășit copleșiți de emoție și bucurie, citind din Evanghelie, rugându-ne sau cântând laude și imne de mulțumire către Dumnezeu.

Din păcate, cuvintele sunt prea sărace și nu pot exprima pacea, liniștea și trăirea copleșitoare trăite în Țara Sfântă. Aici te simți cu adevărat acasă, uitând de toată „grija cea lumească”.

Ne-am întors emoționați și cu dorința arzătoare de a repeta aceasta experiența duhovnicească, atunci când Dumnezeu ne va mai îngădui o asemenea ocazie.

Lăudat sa fie Domnul, Cel ce călăuzește pașii omului!

 

A consemnat: pr. Ioan Ivan

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj în Țara Sfântă

Parohia Sf. Mc. Lucia din Venezia la Ierusalim

 

Cu ajutorul Domnului şi cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Siluan, parohia Sfânta Muceniță Lucia din Venezia a organizat ȋn perioada 6 – 13 noiembrie cel de al doilea pelerinaj în Israel din acest an. Cei 35 de pelerini au fost însoțiți la locurile sfinte de către pr. Avram și preoteasa Mioara Matei.

Chiar dacă situația este destul de tensionată în Israel, aceasta nu a reușit să umbrească bucuria închinării în locurile sfinte pe unde au pășit Hristos și ucenicii săi, Maica Domnului și alți sfinți nevoitori.

În prima zi am ajuns pe Muntele Carmel la peștera Sf. Ilie, apoi în Cana Galileii, apoi la Nazaret, unde ne-am închinat în Biserica Buneivestiri și am băut apă de la izvorul Maicii Domnului. Am văzut Biserica care adăpostește casa lui Iosif și a Maicii Domnului, apoi în foișoarele din curtea bisericii am admirat zecile de reprezentări ale Maicii Domnului, trimise din mai multe țări de pe glob, apoi ne-am închinat în Biserica Adormirii Maicii Domnului.

A doua zi ne-am urcat pe Muntele Taborului unde am ascultat pericopa evanghelică a Schimbării la Față, apoi am coborât la Marea Galileii la Tabgha, locul înmulțirii pâinilor și peștilor, am mers apoi la locul arătării Domnului după Înviere, când îl reașează pe Petru în rândul apostolilor, am vizitat apoi ruinele vechiul oraș Capernaum și casa soacrei lui Petru. 

În acea după amiaza am mers pe Muntele Fericirilor, unde am ascultat întreaga pericopă ce cuprinde "predica de pe munte" și am cântat împreună Fericirile. Am ieșit cu barca pe mare, mare care atunci era foarte agitată, cu vânt puternic și am citit pericopele evanghelice legate de umblarea Domnului pe mare și mustrarea vântului și mării. 

A treia zi ne-am închinat cu evlavie în Biserica Nașterii Domnului din Betleeem, am coborât în Peștera Nașterii și am participat la Sfânta Liturghie, împărtășindu-ne cu toții. Am vizitat apoi Grota Laptelui și Câmpul Păstorilor, de unde ne-am dus la Mânăstirile Sf. Teodosie și ne-am închinat în Grota Magilor, la mormintele Sf. Teodosie și a mai multor sfinți cuvioși, apoi am coborât la mănăstirea Sfântului Sava. 

A patra zi, pelerinajul nostru a continuat în pustiul Hozevei, unde ne-am închinat la moaștele Sf. Ioan Iacob românul și ai altor sfinți nevoitori ai pustiei, am ajuns apoi la râul Iordan, în ale cărui ape am intrat îmbrăcați în haine albe si am fost binecuvântați de pr. Avram. 

Dudul lui Zaheu, Muntele Ispitirilor, Marea Moartă, Mănăsirea Sf. Gherasim și Așezământul Românesc de la Ierihon au fost alte locuri importante cercetate în aceeași zi. 

În a cincea zi am făcut "Drumul Crucii", oprindu-ne în rugăciune la toate stările sale, amintindu-ne de pătimirile Domnului, apoi am intrat în Biserica Învierii sau a Sfântului Mormânt, ne-am închinat la Golgota și la locul răstignirii, ne-am plecat genunchii la Piatra Ungerii și apoi am intrat la Mormântul Domnului, toate acestea fiind momente alese de intensă reculegere și meditație.

În a șasea zi am vizitat Capela Înălțării Domnului, Biserica Națiunilor, unde este scris Tatăl Nostru în foarte multe limbi ale pământului, apoi Grădina Ghetsimani cu Biserica construită pe locul unde Mântuitorul s-a rugat înainte de prinderea Sa, apoi Biserica Sfântului Mormânt al Maicii Domnului. 

Cu dorința arzătoare de a ne închina din nou la Sf. Mormânt al Domnului și de a ne lua rămas bun, am vizitat din nou Biserica Învierii și am sărutat încă o dată lespedea Mormântului Domnului, încheind aici pelerinajul nostru. 

Mulțumim Domnului pentru toate. 

 

Mai multe fotografii găsiți aici