“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj la Loreto pentru credincioșii parohiilor Cirié și Ivrea

 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, miercuri 25 aprilie, o parte dintre credincioșii Parohiilor „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” - Cirié și “Sfântul Leontie de la Rădăuţi” – Ivrea, au mers în pelerinaj la Loreto.

În prima parte a zilei, pelerinii au vizitat catedrala care găzduiește „Casa Maicii Domnului”. În incinta acesteia împreună cu un grup de credincioși din Parohia “Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Panteleimon” s-au rugat citind “Acatistul Bunei Vestiri”.

În cea de-a doua parte a zilei, grupul a vizitat și Peștera Frasassi.

Pelerini pe urmele pașilor Mântuitorului

 

Prin rânduiala lui Dumnezeu și cu binecuvântarea P.S. Părinte Episcop Siluan, un grup de pelerini, 30 la număr, din orașele Livorno, Viareggio, Cremona și Torino, au călătorit în Țara Sfântă în perioada 7-14 martie 2018.

Osteneala pentru organizarea și buna desfășurare a pelerinajului îi aparține Preacucernicului Părinte Protopop Ciprian Calfa, păstorul Parohiei Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.

Am plecat cu mare bucurie, miercuri, 7 martie, de la Aeroportul Milano Malpensa de unde, după un control de securitate amănunțit și după un zbor de 4 ore, la ora 16:10 punem piciorul (cei mai mulți dintre noi pentru prima dată) pe pământul sfințit de pașii, sudoarea și sângele Mântuitorului Hristos.

În aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv ne așteaptă ghidul nostru, Maica Nicolaida și Mustafa șoferul nostru. Plecăm spre primul popas duhovnicesc, Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Lida unde ne închinăm la Moaștele Sfântului, la lanțul cu care a fost legat în temniță, iar în cripta de sub biserică, la mormântul Marelui Mucenic, frumos ornat cu icoana sa din marmură albă în basorelief. Atât de prețuit este Sfântul Gheorghe în aceste ținuturi încât și musulmanii vin la mormântul său turnând deasupra untdelemn de măsline și cerând tămăduirea slăbiciunilor trupești. Plecăm apoi spre Așezământul Românesc din Ierihon unde vom fi cazați.

Pelerinaj la Firenze – parohia Verona I

 

Sâmbăta 17 martie, un grup de  credincioși din Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ilie Tesviteanul din Verona, cu binecuvântarea Preasfințitului Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prin Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel al Episcopiei, am fost în pelerinaj la Firenze, Centru Istoric Cultural şi Monumental din Patrimoniul UNESCO.

Pelerinii au vizitat cele mai atractive repere turistice ale orașului admirând evoluția arhitecturii , artei profane și sacre de-a lungul secolelor. Au fost vizitate: Cartierul Santa Croce cu întregul complex mănăstiresc Santa Croce, un adevărat manual de istorie a artei: Cimabue şi Arnolfo di Cambio, Giotto, Brunelleschi, Donatello,Vasari, Considerat “Pantheon delle Italae Glorie” aici sunt înmormântaţi: Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Gioachino Rossini, Alfieri şi sunt comemoraţi Dante Alighieri, Meucci, Marconi si altii.

Parohia Ortodoxă Română din Lodi a organizat, în perioada 8-15 Februarie 2018, al doilea pelerinaj în Țara Sfânta, cu un grup de 53 de persoane. 

Cu multă bucurie duhovnicească am umblat pe urmele Mântuitorului, am atins cu evlavie sfintele moaște ale sfinților Sava și Ioan Iacob Hozevitul și ne-am bucurat de mângâierea dulce a soarelui pe apele Mării Galileii, acolo unde Hristos a simțit multă bucurie în propovăduirea Evangheliei.

Am plâns alături de Mântuitorul pe Calea Crucii, am suferit batjocura și răstignirea pe Golgota și am retrăit bucuria învierii în noaptea de sâmbătă spre duminica la Mormântul cel Sfânt.

Cu mintea trează spre lucrarea anevoioasă pentru mântuire și cu nerăbdarea de a reveni pe acele meleaguri sfinte, am purtat bucuria aceasta tuturor credincioșilor, ce cu drag  ne-au așteptat sa ne întoarcem.

Parohia ”Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați” din Cerveteri și Parohia ”Sfântul Ierarh Leon cel Mare al Romei” din Fiano Romano, au participat în perioada 10 – 17 ianuarie 2018, la un pelerinaj în Țara Sfântă, organizat de Centrul de Pelerinaje ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Am avut binecuvântarea ca, în perioada Sfintelor Praznice, prăznuite în Patriarhia Ierusalimului după vechiul calendar, să cercetăm pe Domnul în Betleem împreună cu magii și cu păstorii, să primim bucuria Iordanului și să auzim glasul Tatălui Ceresc mărturisind pe Fiul Său întrupat, să priveghem la Sfântul Mormânt în noaptea Praznicului Tăierii Împrejur a Domnului și a pomenirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, să primim cu bucurie Buna Vestire a Întrupării Domnului la Nazaret, să vedem prima minune săvârșită de Domnul în Cana Galileii, să recăpătăm vederea duhovnicească împreună cu orbul din Ierihon, și să vedem pe Zaheu în sicomor și să vedem mântuirea casei lui, să primim nădejde de biruință în ispite, cunoscând îndeaproape pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, pe Sfântul Teodosie începătorul vieții de obște și pe Sfântul Sava cel Sfințit. Am fost primiți cu dragoste părintească de Sfântul nostru ocrotitor al pelerinilor și al tuturor emigranților români, Ioan Iacob Hozevitul ... Am însoțit pe Domnul în Pătimire, Răstignire, Îngropare, Înviere, Înălțarea la cer, cerându-i ca în marea Sa milostivire să ne învrednicească și pe noi de șederea de-a dreapta Tatălui când va veni întru slavă întru împărăția Sa.