"Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri." (Giovanni 13, 34)

HRAMUL PAROHIEI “INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM” DIN OSTIA (ROMA 5)

„Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată, Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor, smerit şi călare pe asin, pe fiul celei de sub jug” (Zah. 9, 9).

Astăzi, 21 aprilie 2019, Parohia Ostia (Roma 5) a prăznuit unul dintre cele mai mari evenimente din viaţa pământească a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea Lui sărbătorească în Ierusalim.

Înveșmântați în bucuria duhovnicească a Floriilor, credincioșii parohiei au primit în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania – Arhiereul-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de părintele paroh Gheorghe Militaru, diaconul Gheorghe Zavate, diaconul Daniel Andrușcă si ipodiaconii parohiei Ostia, dar și de un număr deosebit de credincioși, într-o atmosferă de sărbătoare încărcată de emoţie duhovnicească.

În cuvântul de învățătură, Preasfintitul Părinte Atanasie de Bogdania a pus accentul pe rostul fundamental  al purtării Sfintei Cruci în drumul mântuirii, crucea fiind asumarea liberă a jertfei Mântuitorului. Preasfinția Sa a amintit, printre altele, că „omul nu se mântuieşte doar prin faptul că Hristos S-a răstignit, ci, dacă trăieşte în Biserică şi dacă se nevoieşte pentru a se împărtăşi cu sfintele Taine, devine, prin harul dumnezeiesc, un hristofor - adică un purtător de Hristos”. Preasfinția Sa a îndemnat credincioșii să poarte Sfânta Cruce împreună cu Mântuitorul pe Via Dolorosa în zilele acestei săptămâni, o săptămână în care încă mai avem vreme de cercetare, de curățire si sfințire pentru noaptea prealuminoasă a Slăvitei Învieri a Mântuitorului Iisus Hristos.

Și, precum în Evanghelia de la Ioan, mulțime de credincioși au venit din Ostia și împrejurimi la marea sărbătoare a Floriilor. Întâlnirea cu Mântuitorul care tocmai săvârșise cea mai mare dintre nenumăratele Sale minuni - învierea lui Lazăr - a vibrat și vibrează puternic în sufletele celor care caută cu smerenie și nădejde la mântuirea lor.

Poporul sălta ținând în mâini ramuri de finic, strigând: „Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat Cel Ce vine întru numele Domnului!”, așternându-și hainele sub copitele asinului. Copii strigau, înălțând laudă lui Dumnezeu. Şi totuşi, cărturarii, fariseii şi arhiereii, care ştiau această prorocie, sufereau şi cârteau, iar în cele din urmă, nemaiputând răbda, I-au zis Domnului: „Ceartă-i, Tu nu auzi ce zic?” Iisus le-a răspuns: „Oare niciodată n-aţi citit că din gura pruncilor şi a celor ce sug ţi-ai pregătit laudă? Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga” (Mt. 21, 16; Lc. 19, 39-40).

În cadrul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Andrei Aslan de la Parohia „Sfântul Dionisie Exiguul” din Fiumicino a fost hirotonit întru diacon pe seama aceleiași parohii și a fost îndemnat de Preasfințitul Atanasie să fie un vrednic rugător și slujitor în faptă și în cuvânt sub ascultarea și povățuirea preotului paroh Cristian Olteanu.

După Sfânta Liturghie, a avut loc o agapă frățească la care au luat parte numeroși preoți din Lazio care s-au adăugat la marea sărbătoare a  Parohiei Ostia, aflata iată și la un moment festiv, sărbătorind al cincilea hram pe terenul bisericii parohiale. 

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări și pentru toate darurile proniei Sale celei îmbelșugate și purtăm întru rugăciune pe toți ostenitorii și binefăcătorii parohiei noastre.

A consemnat Preoteasa Ruxandra Petra Antoaneta MILITARU

 

 

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Ricerca

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

 
 

Calendario ortodosso

 

Apostolia

Reportage EORI

 
 

Buona parola

Numero di visitatori

3178181