"Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri." (Giovanni 13, 34)

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului - Forlì

   După cum spune Eclesiastul: „Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice mișcare de sub cer” (Ecl. 3:1), e vremea să înălțăm rugăciuni Maicii Domnului, cu mai multă râvnă și mai multă dragoste acum, în zi de mare sărbătoare.

   La miez de noapte, credincioșii din parohia Forlì se adună pentru a aduce rugăciuni și mulțumiri, Celei care dăruiește haina nemuririi celor ce o cinstesc, prin săvârșirea Sfintei Liturghii.

   În cuvântul de învățătură, părintele paroh ne vorbește despre smerenia și cumințenia Născătoarei de Dumnezeu și ne îndeamnă ca, la fiecare pas al vieții, să ne întrebăm dacă acțiunile și dorințele noastre sunt sau nu bineplăcute Domnului; să încercăm să urmăm modelul Celei pline de har, după cum însăși Sfânta Fecioară Maria căuta să împlinească Legea lui Moise. Tradiția spune că atunci când Maica Domnului a citit pasajul din Isaia (7:13) "iată fecioara în pântece va lua și va naște fiu, și vei chema numele lui Emanuil", inima ei s-a aprins de dragoste și, rugându-se cu toată ființa ei, cerea : "O, Doamne, Dumnezeul părinților mei, învrednicește-mă să devin slujitoarea femeii care îl va aduce pe Emanuil în lume". Adeverind cuvântul Domnului care ne spune că cel "care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru” (Mc. 10:44), arhanghelul i s-a arătat Fecioarei Maria și i-a spus: "Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine: binecuvântată ești tu între femei", adică nu slujitoare vei fi, ci însăși Maica Lui. Tot așa și noi să ne rugăm Maicii Domnului și Tuturor Sfinților să mijlocească pentru noi să primim cu inimă mulțumitoare tot ceea ce ne este mântuitor, să ne folosim de vreme, să facem fiecare clipă prielnică pentru întoarcerea noastră, pentru aprinderea noastră pentru Hristos.

 

Neamurile neamurilor te fericesc pe tine, cea pururea fericită, și puterile cerești te laudă, ca pe ceea ce ai împreunat cele de jos cu cele de sus, ceea ce ești binecuvântată între femei, chemarea lui Adam celui căzut.

Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim!

 

 

 

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Ricerca

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

 
 

Calendario ortodosso

 

Apostolia

Reportage EORI

 
 

Buona parola

Numero di visitatori

3382999