"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Câteva gânduri despre cea de-a doua ediție a Agendei/Diario pentru tine!ri 2018-2019

Agenda pentru tine!ri, ajunsă în acest an la cea de-a doua ediție, își propune să fie o călăuză pentru tânărul ortodox, având menirea de a însoți elevii și studenții pe parcursul anului școlar, asimilat și celui bisericesc. Bucurându-se de un conținut atât în limba română, dar și în limba italiană, Cuvântul lui Dumnezeu, gândurile culese din experiența Sfinților Părinți, a acelora care au descoperit fericirea veșnică, lucrurile minunate din viața omului și din natura înconjurătoare, reperele istorice legate de Țara-noastră, România, toate acestea îi vor ajuta pe tineri să descopere frumosul din lumea aceasta și vor fi ca o „porție” zilnică de hrană duhovnicească.

De asemenea, luând aminte la însemnările de pe fiecare pagină și la scurtele rugăciuni, vor înainta spre cunoașterea, specifică vârstei, a iubirii adevărate, îndelung-răbdătoare, binevoitoare, altruiste, izvorâtă din iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu. Astfel, vor descoperi importanța mulțumirii în fiecare clipă a vieții pentru toate bunătățile văzute și nevăzute, a cinstirii părinților și profesorilor, precum și valoarea rugăciunii pentru sine și pentru toți oamenii.

În cuprinsul agendei se mai găsesc, pe fiecare pagină calendaristică, sfinți din fiecare zi, precizându-se răzleț și locuri din Italia unde se pot cinsti moaștele lor. Cele două modele de copertă, fiecare cu simbolistică deosebită, introduc agenda într-o tematică specială, acordată cu ceea ce este prezentat în conținut. Avem, pe de o parte, imaginea unei cetăți a Ierusalimului ceresc, în vecinătatea căreia se află o turmă de miei, trimițându-ne cu gândul că intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este posibilă doar când avem o inimă curată și neprihănită, ca a unui miel nevinovat. Apoi, într-o reprezentare inspirată a corabiei cu pânze, simbol al Bisericii, care ne ajută să străbatem valurile lumii acesteia, următori fiind peștelui-Hristos, I-CH-TH-Y-S, ce premerge corabia și completează în mod sublim peisajul copertei. Un alt aspect care ne bucură la această a doua ediție este și coperta din spate, un prilej de aniversare a acestei minunate Frății Nepsis a tinerilor ortodocși din Episcopia noastră, aflată la zece ani de existență.

Cu siguranță, agenda va  fi utilă și plăcută tuturor celor care doresc să înceapă fiecare zi cu o merindă hrănitoare de suflet, în timp ce restul paginii va fi disponibil pentru însemnări din activitatea zilnică, ca o noutate binevenită în a spori spațiul de notițe al tinerilor noștri.

Cu prilejul împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 2018, fiecare cititor va găsi, în apropierea paginii închinate Sfântului Andrei, numeroase  versuri patriotice menite să sublinieze unirea în cuget și-n simțiri a poporului român din toate colțurile lumii. Nu vor lipsi nici colindele mult așteptate de fiecare vestitor al Nașterii Domnului, precum și esența fericirii adevărate cuprinsă în cele 20 de fericiri alcătuite de Sf. Paisie Aghioritul. Înainte de încheierea anului școlar, sunt amintite zece exemple de copii care au devenit sfinți, modele demne de urmat, precum și câteva versuri din literatura română care subliniază frumusețea verii, ca perioadă a anului în care atenția tuturor se concentrează mai mult ca oricând pe razele soarelui dătător de căldură și lumină.

Agenda pentru tine!ri, rod al muncii obștii Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Roma, își atinge obiectivul, acela de a veni în întâmpinarea copiilor noștri cu o fărâmă din dragostea lui Dumnezeu, din trăirile Sfinților și din cultura autentică a lumii, menite să închege în sufletul tânărului repere trainice, în „fuga” sa de viforul lumii și căutarea Adevărului, propovăduit în Biserică și asumat de fiecare bun creștin.

Să ne luptăm pentru copiii noștri, să nu lăsăm ca lumea să-i schimbe, ci să urmărim ca tinerii noștri, hrăniți din Cuvântul Evangheliei și din învățăturile Sfinților, ei să fie aceia care schimbă lumea, prin purtarea lor înțeleaptă, potrivit principiilor sănătoase ale Bisericii lui Hristos!!!

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3462149