"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

PREASFINTITE PĂRINTE ARHIEREU-VICAR,

          Preoții din Lombardia, împreună cu credincioșii Parohiei Pogorârea Duhului Sfânt din Milano Vă adresează un respectuos bun venit la acest moment aniversar în care ne aduceți cuvântul plin de dragoste și binecuvântarea Preasfințitului Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, părintele sufletesc al tuturor ortodocșilor vorbitori de limbă română din această Țară.

          Prin slujba de astăzi înțelegem să aducem o întreită mulțumire Preabunului Dumnezeu Cel în Treime adorat pentru prețioasele daruri revărsate asupra noastră.

          Mulțumim Preasfântului Duh, ocrotitorul parohiei, pentru bogatele daruri revărsate în acești 45 de ani, ce au trecut de la înființarea parohiei la 1 octombrie 1975, asupra credincioșilor noștri. Mulțumim pentru harul ce coboară neîncetat asupra noastră, și ne gândim  în primul rând la harul revărsat asupra celor 4162 de botezați. Mulțumim pentru cuvântul mântuitor al Evangheliei ce mângâie neîncetat sufletele celor ce trăiesc departe de Patria natală, pentru posibilitatea de a trăi ca acasă în Sfânta Biserică, mama noastră, ca frați între noi și cu toții fii ai lui Dumnezeu care se îndulcesc cu nostalgia paradisului și se împărtășesc cu Trupul și Sângele Dumnezeului Celui Viu.

Totodată, Mulțumim Tatălui ceresc pentru înscăunarea Preafericitului Părinte Daniel, la 30 septembrie 2007, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care, cu bogata activitate desfășurată în acești 13 ani, a intrat deja în istoria Bisericii noastre ca fondator al pastoralei ce folosește mijloacele moderne: radioul, televiziunea și presa, al eparhiilor din diaspora, între care și Episcopia Italiei, și al monumentalei Catedrale Patriarhale de la București, simbol al unității și demnității Bisericii Neamului nostru latin și ortodox.

          Mulțumim Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și pentru hirotonia de către Preasfințitul Episcop Siluan întru  preot a Părintelui Teodor-Munzer, la 1 octombrie 2015, care, de 23 de ani de când a venit la Milano, a fost mereu aproape de biserică prin conducerea slujbelor la strană, prin participarea la adunările eparhiale anuale de la Paris și de la Roma, prin însoțirea în Țară atunci când a trebuit să realizăm iconostasul și prin participarea la unele întâlniri ecumenice.

          Un cuvânt de mulțumire adresăm Autorităților bisericești și civile din Tară pentru permanenta purtare de grijă, precum și Autorităților bisericești și civile din Italia, care acordă o prețioasă ospitalitate, chiar și locașuri de închinare, pentru o mai ușoară integrare în societatea de aici.

          Astăzi ni se cere să mărturisim cât bine ne-a făcut și ne face Dumnezeu, să fim mărturisitori ai valorilor autentice de care omul contemporan are nevoie: Binele, Adevărul și Frumosul; Credința, Nădejdea și Dragostea; Familia, Școala și Biserica; Persoana umană ca chip al lui Dumnezeu și Dumnezeul Iubire, care ne îndeamnă să binecuvântăm pe cei ce ne blesteamă și să iubim pe cei ce ne urăsc.

          În neputința noastră, se cuvine să cerem neîncetat lui Dumnezeu: să dăruiască creștinilor statornică trăire în credință spre mântuire, preoților răbdătoare nădejde în slujire spre sfințire și ierarhilor cuvânt bun și părintească iubire în conducere spre a tuturor spre cea cu Dumnezeu comuniune.

          Mulțumim, Preasfințite Părinte, pentru împreună-slujirea de astăzi și permanenta purtare de grijă. Să trăiți întru mulți și fericiți ani!

 

Preot Iconom StavroforTraian Valdman

Vicar Eparhial Onorific

Al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3425447