"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Adunarea protopopială - Protopopiatul Liguria

Luni 22 februarie 2021 ora 19.00, a avut loc în regim online Adunarea Protopopială a preoților  din Protoieria Liguria.

Lucrările întrunirii au fost deschise de către părintele protopop Filip Sorin, cu rostirea rugăciunilor începătoare și a rugăciunii Sfântului Ioan Maximovici :

  O, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, bunule păstor şi tainicule văzător al sufletelor omeneşti! Acum te rogi înaintea Prestolului dumnezeiesc, precum singur ai zis: „Deşi am murit, sunt viu”. Roagă-L pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv să ne dăruiască iertare de păcate, că să ne recăpătăm puterea duhovnicească, să scăpăm de amărăciunea acestei lumi şi să strigăm către Domnul, că să ne dea smerenie şi inspiraţie duhovnicească, cuget dumnezeiesc şi duh evlavios în toate căile noastre.

Tu, care ai fost ocrotitor milostiv al orfanilor şi îndrumător încercat pe pământ, fii acum călăuză şi pentru noi, ca un nou Moise, iar în discordiile bisericeşti povaţă atotcuprinzătoare a lui Hristos. Ascultă plângerea tinerilor descumpăniţi şi de îndrăcire cuprinşi; scutură lâncezeala plictiselii abătută asupra păstorilor, slăbiţi de atacurile lumii acesteia şi care zac ţintuiţi de duhul toropelii zadarnice. Cu lacrimi te rugăm pe tine, o, închinătorule înflăcărat, vino şi la noi, cei care în negura patimilor suntem afundaţi, aşteptând îndrumările tale părinteşti. Luminează-ne cu lumina neînserată în care te afli tu acum, rugându-te pentru fiii tăi, împrăştiaţi pe toată suprafaţa pământului, dar îndreptaţi cu iubirea lor plăpândă către lumină, acolo unde sălăşluieşte Hristos, Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine cinstea şi Împărăţia, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Întâlnirea a continuat cu o prelegere susținută de către părintele Mihai Claudiu de la parohia Sanremo cu tema “Sfântul Ioan Maximovici model în emigrație”.Părintele a vorbit despre Sfântul Ioan Maximovici considerat ocrotitorul adevăratei Ortodoxii în Lumea Nouă, precum și despre dinamica misiunii ortodoxiei în diaspora rusă, în bisericile ortodoxe din Olanda și Franța, în Shanghai și San-Francisco.

 Lucrările Adunării Protopopiale au continuat cu discuții pe teme administrative, principii de bună administrație contabilă în parohie, proiecte catehetice, pastorale, probleme întâmpinate. Pregătirea sărbătorii mamei. La finalul sedintei, Preacucernicul Părinte Protopop, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare, s-a cântat  imnul Maicii Domnului : Cuvine-se cu adevărat .

Slava lui Dumnezeu pentru toate !

 

 

 

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3548559