"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

NEPSIS Settimo Torinese - Retrospectivă - A XXIV-a Săptămână On-Line a Școlii Parohiale "Sf. Ioan de la Râşca și Secu"

Cu binecuvântarea Prea Sfințitului Părinte Episcop Siluan și cu purtarea de grijă a Părintelui Paul, în Parohia din Settimo Torinese, cursurile Școlii Parohiale au fost dedicate Patimilor și Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

 

"Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim!"

 

Învățând ca "totdeauna să binecuvântăm pe Domnul", "Cel ce a izvorât din mormânt dăruind lumii Viață Veșnică" și marea Sa miluință, Tinerii NEPSIS, simțind izbăvirea din cuptorul acestei lumi, fiind învăluiți cu podoabele cele nestricăcioase ale Tainelor dăruite prin Marea Jertfă și Înviere a Mântuitorului, alături de coordonatorii, Valentin și Mădălina, din binecuvântarea Bisericii, au pășit pe urmele clipelor ce au adus Izbăvirea cea Veșnică, conectând toate simțurile lor, ca prin Învățătură, prin vedere și lucrul mâinilor să fie martori ai Împăcării omului cu Dumnezeu.

 

Micii artiști au reușit să recreeze cele mai importante evenimente mântuitoare printr-o multitudine de procedee artistice,  plecând de la colorarea de planșe tematice specifice fiecărei zile a Săptămânii Patimilor, realizarea unei candele din lut, simbolizând virtuțile fecioarelor celor înțelepte, finalizarea tabloului cu tema Răstignirii, construirea unei machete a Sfântului Mormânt, înfrumusețarea ouălor tradiționale prin diverse tehnici ornamentale și crearea unor frumoase coșuri din fir de cânepă. Pe lângă fișele catehetice, pentru o mai bună receptare, au vizionat două animații despre  "Pilda Fecioarelor Înțelepte" și "Patimile Domnului", urmate de un documentar despre "Minunea Luminii Sfinte de la Ierusalim".

 De asemenea pentru a întregi toată această osteneală cu fiorul dumnezeirii, au participat la Sfintele Slujbe, împărtășindu-se deplin cu Hristos.

 

Mulțumim tuturor participanților, aducând Slavă Sfintei Învierii a Domnului nostru Iisus Hristos! 

 

VIDEO

 

Urgența Coronavirus

 

Portalul EORI

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C.F.: 97558250581

 
 

Sinaxar

 

Apostolia

FTOUB Roma

Reportaje EORI

 
 

Cuvânt bun

Vizitatori pe site

3597241